Losowy obraz

okr_2013_15.jpg
powered_by.png, 1 kB
Misterium wielkopostne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Kwiatkowska B.   
20.04.2008.

Misterium wielkopostne pt. "Krzyż".


Od początku Wielkiego Postu w ramach pracy koła misyjnego i zajęć edukacyjnych prowadzonych w bibliotece parafialnej rozpoczęliśmy przygotowania do wystawienia misterium wielkopostnego. Zapoznałam dzieci i młodzież z tekstem scenariusza i wspólnie, uwzględniając predyspozycje i chęci młodych aktorów rozdzieliliśmy role. W naszej pracy od początku realizowaliśmy cele:
- dzieci lepiej rozumieją wydarzenia z 3 ostatnich ziemskich dni życia Pana Jezusa, uczą się współodczuwać z Panem Jezusem
- dzieci odkrywają zbawcze znaczenie wydarzeń paschalnych w ich życiu i dziejach świata
- dzieci dzielą się swoim zawierzeniem Bogu z rówieśnikami, rodzicami, wspólnotą parafialną
- dzieci postanawiają tak przeżyć Wielki Post, by spełniać uczynki miłosierdzia i uczyć się trudy codzienne łączyć z cierpieniem Chrystusa.
Kolejne etapy pracy to:
- nauka wyznaczonych tekstów, rozmowa na temat treści scenariusza, czytanie ze zrozumieniem;
- poznanie starożytnej kultury rzymskiej /ubiory, sposoby zachowania się, sądy/ oraz środowiska biblijnego czasów nowotestamentalnych / wykorzystano m.in. film Ewangelia wg Mateusza, książki ks. E. Zawiszewski, Instytucje biblijne, ks. T. Jelonek, Śladami Męki Pańskiej, Encyklopedia kultury antycznej, aktualne numery "Dominika", "Drogi" i "Małego Przewodnika katolickiego"/
- przygotowanie strojów i rekwizytów /tu włączyli się do pomocy rodzice/
- nauka pieśni /współpraca z organistą Parafii/
- próby czytane, później połączone z ruchem, grą aktorów, wykorzystaniem strojów i rekwizytów
Misterium wystawiliśmy w czasie rekolekcji wielkopostnych prezentując je dwukrotnie: dla uczniów Szkoły Podstawowej i gimnazjum oraz całej wspólnoty parafialnej. Szczególne znaczenie dla osób prezentujących spektakl miał fakt, że wystawiono go w świątyni. Uważam, że zrealizowano zamierzone cele. Dzieciom i młodzieży udało się być nie tylko aktorami, ale przede wszystkim osobami, które wzbudziły wśród oglądających głęboką refleksję. Ks. Arkadiusz Okrój, Ojciec duchowny WSD w Pelplinie głoszący nauki w czasie rekolekcji wielkopostnych po obejrzeniu spektaklu powiedział dzieciom: "Wy dzisiaj swoim świadectwem wygłosiliście najpiękniejsze kazanie pasyjne".
Załączniki:
Scenariusz misterium wielkopostnego pt. Krzyż"
Fotografie z przedstawienia misterium

Scenariusz misterium wielkopostnego pt. "Krzyż"


Osoby:
Narrator
Dzieci - 12 osób
Recytatorzy - 5 osób

Wszyscy we współczesnych odświętnych ubiorach. Osoby przedstawiające postacie historyczne w kostiumach stylizowanych /epoka starożytna, kultura rzymska i żydowska/


Pan Jezus
Apostołowie - 12 osób
Piłat
żołnierze Piłata - 2 osoby
słudzy świątyni i tłum - 6 osób

Scena 1


Wchodzą dzieci
Dziecko 1


Drogi tato, tak wysoko nad naszą świątynią góruje krzyż. Czy widzisz każdego dnia krzyż, gdy jedziesz tatusiu do pracy w firmie, pracujesz w polu, wracasz do nas do domu?


Dziecko 2


Ukochana mamo, twoje ręce zawiesiły krzyż w naszym mieszkaniu. Czy jeszcze o tym pamiętasz, gdy sprzątasz, gotujesz, pierzesz, przyjmujesz gości i z nimi rozmawiasz?


Dziecko 3


Młody przyjacielu, krzyże wiszą na ścianach sal lekcyjnych. Nasza szkoła przyjęła imię Jana Pawła II, tego papieża, który z krzyżem stanął na ziemi kociewskiej. Jan Paweł II uczył: "Brońcie krzyża, słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże". Obiecywałaś koleżanko, mówiłeś uroczyście kolego, że będziesz "według świętej wiary żyć i grzechów się wystrzegać". Czy masz prawo o tych znakach i złożonych przyrzeczeniach nie pamiętać?


Dziecko 1
Krzyż!
Dziecko 2
Co on znaczy?
Dziecko 3
Dlaczego jest tak bardzo ważny?


Zostają w prezbiterium.


Pieśń: "W krzyżu cierpienie" 1,2 i 4 zwrotka.


Scena 2


Narrator /staje z boku prezbiterium/
Jerozolima, rok 33, czwartek, późny wieczór.
Pan Jezus z Apostołami spożył wieczerzę paschalną. Przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Rozdzielił je pomiędzy uczniów, zachęcając: "Bierzcie i jedzcie".
Teraz z Jednastoma, bo Dwunasty odszedł, idzie się modlić do Ogrójca.

Wchodzi Pan Jezus z 11 Apostołami, ruchem i gestami oddają treść przedstawioną przez recytatorów. Recytatorzy ustawiają się w prezbiterium.


Recytator 1
Ogród Oliwny leżał na górze,
w wieczornym blasku pusty i cichy.
Tam poszedł Jezus z Uczniami,
bo był spragniony modlitwy.
Recytator 2
Mówił, że wszyscy tej nocy zwątpią,
lecz Piotr zaprzeczał, był pewny siebie.
Jezus powiedział, że aż trzy razy
zaprze się Jego, nim kur zapieje.
Recytator 3.
Chciał, by czuwali z Nim wszyscy razem.
Nawet godziny żaden nie wytrwał.
Recytator 4
Uczniowie spali, byli znużeni,
Jezus samotnie wołał do Ojca,
aby odsunął od Niego kielich,
lecz, jeśli trzeba, chce pić do końca.
Recytator 5
Był pogrążony w ogromnym smutku
i w krwawym pocie miał całe czoło.

Recytatorzy pozostają w prezbiterium.


Pieśń: "Ach mój Jezu" 1 zwrotka


Wchodzi Judasz z grupą uzbrojonych sług


Pan Jezus
Kogo szukacie?
Tłum
Jezusa z Nazaretu /krzyk/
Pan Jezus
Ja jestem. /spokojnie/
Judasz
Witaj Rabbi.
Pan Jezus
Przyjacielu, po coś przyszedł? / z miłością/
Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego!?
Przestańcie, dosyć. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę. Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, ale to jest wasza godzina i panowanie ciemności.
Śpiew: Pana świętości uczeń zły całuje, 2, 3 i 4 zw. Hymnu I cz. Gorzkich żali

Apostołowie uciekają. W czasie śpiewu dowódca sług związuje ręce Panu Jezusowi, z hałasem tłum wyprowadza Pana Jezusa, Judasz pozostaje sam, przerażony, smutny odchodzi w inną stronę.


Scena 3


Narrator
Późna noc. Sąd nad Jezusem. Wyrok śmierci wydano już dawno.
Teraz fałszywi świadkowie oskarżają.
Wszyscy biją, kopią, naśmiewają się: "Prorokuj, kto Cię uderzył".
Bóg poniżony, więzień ludzi, bez żadnych praw.

/mówi coraz wolniej, ze smutkiem, cicha melodia na organach, potem coraz głośniejszy wspólny śpiew /


śpiew:
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
Dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony!
Narrator
Ale Żydzi nie mogli sami wykonać wyroku śmierci.
Wyrok musiał zatwierdzić namiestnik rzymskiego cezara, który wówczas panował nad Palestyną.
W piątek rano zaprowadzono skazańca do najwyższego urzędnika rzymskiego
w Jerozolimie - Poncjusza Piłata.

Wchodzi z jednej strony Piłat w otoczeniu żołnierzy, z drugiej strony jest wprowadzany Pan Jezus /związane ręce, włosy rozczochrane, na twarzy sińce, ślady krwi/


Piłat
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? /donośnie/
Tłum
Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie! /ostro/
Piłat
Coś uczynił? Czy ty jesteś królem żydowskim? /z zaciekawieniem/
Pan Jezus
Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. /spokojnie, dobitnie/
Piłat
Cóż to jest prawda? /z zastanowieniem/
Jest u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia.
Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Tłum
Nie! Nie tego! Barabasza! /krzyk/

Piłat daje znak, by wyprowadzić więźnia.


Narrator
Piłat polecił uwięzić Jezusa i ubiczować Go. Potem pijani żołnierze królowi wtłoczyli na głowę koronę z cierni i znów kpiny, bicie, poniżenie
Pieśń: "Ach mój Jezu" 2 i 3 zw.

Wchodzi Pan Jezus; korona cierniowa na głowie, związane ręce, czerwone plamy na szacie, strużki "krwi" na twarzy, otoczony żołnierzami rzymskimi.


Piłat
Oto człowiek! /z bólem, współczująco/
Tłum
Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj! Precz! Ukrzyżuj!!! /krzyk pełen nienawiści/
Piłat
Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! /z rezygnacją/

Żołnierze wyprowadzają Pana Jezusa.


Scena 4


Recytator 1
Różne są drogi: są drogi piaskowe,
drogi kamienne lub asfaltowe.
Ale jest jedna, droga jedyna -
Droga krzyżowa Boskiego Syna.
Szedł nią Pan Jezus, szedł ciągle wzwyż,
raniąc Swe nogi, dźwigał swój krzyż.
Była to droga miłości - cierpienia,
za nasze grzechy wynagrodzenia.
Droga najdalsza ze wszystkich dróg,
wybrał ją Jezus - Człowiek i Bóg.
Śpiew: Kłaniamy się Tobie Chryste.
Żeś przez krzyż i Mękę świat odkupić raczył.
Recytator 2
Na drodze Cię Jezu spotykam
i krzyża ciężkiego dotykam,
więc pójdę za Tobą cichutko,
by ulżyć, choć trochę, Twym smutkom.

Dołącza grupa dzieci.


Dziecko 1
Stoisz tak cicho, a ludzie krzyczą ...
bolą Cię złe słowa wciąż od nowa.
Dziecko 2
Ciężki od grzechów całego świata,
wziąłeś w ramiona krzyż, tak jak brata.
Dziecko 3
Upadłeś ciężko - zbiłeś kolana.
Kamienie płaczą kroplą krwi Pana.
Dziecko 4
Staje na drodze łzami zalana
Matka nas wszystkich i Matka Pana.
Dziecko 5
Pójdę z Szymonem i krzyż poniosę,
może odpoczną Twe nogi bose ...
Dziecko 6
A Weronika chustą swą białą,
twarzy dotyka, by mniej bolało.
Dziecko 7
Znowu upadłeś i wstać Ci trudno.
Całujesz ziemię od grzechów brudną.
Dziecko 8
Co mówisz Jezu, tym, którzy płaczą?
Niech swoje grzechy najpierw zobaczą.
Dziecko 9
Jak mam Ci pomóc, gdy wstać nie możesz?
Tak mi jest przykro, że płaczesz, Boże!
Dziecko 10
Tobie, co dałeś ludziom świat cały -
oni Ci szaty nawet zabrali.
Dziecko 11
Przybili ręce, co chciały przytulić
wszystkich do Siebie - gwoźdźmi przykuli.

Dzieci i recytatorzy klękają pod krzyżem przed tabernakulum.

Recytator 1
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia - Zmiłuj się nad nami.
Recytator 2
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza - Zmiłuj się nad nami.
Recytator 3
Krwi Chrystusa przelana na krzyżu - Zmiłuj się nad nami
Recytator 4
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia - Zmiłuj się nad nami.
Recytator 5
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia - Zmiłuj się nad nami.

Cicha melodia na organach "Kochajmy Pana"


Narrator
Trzy godziny umierania na krzyżu.
Złe słowa nienawistnych ludzi i Twoje Chryste: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".
Pod krzyżem Matka Twoja i nasza.
Ból, ból coraz straszniejszy, zmierzch, ziemia się trzęsie ...
Zasłona w świątyni się rozerwała.

Cisza. Wstaje Dziecko 12 - mówi powoli, głośno z wdzięcznością.


Dziecko 12
Ciemno się robi, kiedy umierasz,
a Ty już niebo dla nas krzyżem otwierasz.

Wstają wszystkie dzieci i recytatorzy, otaczają ołtarz, ustawiają się w kształcie serca. Organy - melodia "Powiedz ludziom..."


Scena 5


Wchodzi Pan Jezus z chorągwią Paschalną, spogląda z radością /biała szata, czysta twarz, uczesane włosy/ Wspólny głośny śpiew: "Powiedz ludziom"Wykorzystałam teksty: Pismo Święte /Mt, J/
Z. Jasnota, Modlitwa w Ogrójcu
br. T. Ruciński , Na Krzyżowej Drodze
ks. S. Gudz, ... różne są drogi
fragm. Nabożeństw Gorzkich Zali, Drogi Krzyżowej
i Litanii do Przenajświętszej Krwi Chrystusa
fragm. pieśni W krzyżu cierpienie
Ach mój Jezu
piosenki religijnej Powiedz ludziom
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024 - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.