Apel -ślubowanie gimnazjalistów ...
Autor: M. Dąbrowska   
22.10.2012.

       Apel – ślubowanie gimnazjalistów
8 października 2012r. – ta ważna data dla uczniów klasy I gimnazjum w ZSP
w Kleszczewie Kościerskim. Zostali zaliczeni w poczet gimnazjalistów.

       Apel prowadzili przedstawiciele SU – Natalia Bielang i Łukasz Szatkowski. Zanim uczniowie I gim. złożyli ślubowanie, zostali poddani próbom, które miały sprawdzić, czy aby na pewno dorośli do miana gimnazjalisty. Musieli wykazać się wiedzą, szybkością i wytrzymałością. Z dumą stwierdzamy, że podołali wszystkim zadaniom.
       I potem nastąpiła ta najważniejsza chwila...
      Uczniowie - w obecności pana dyrektora ,Marka Mischke, swojej wychowawczyni p. Anny Glich, obecnych nauczycieli oraz swoich starszych koleżanek i kolegów - złożyli ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez pana dyrektora na gimnazjalistę. Samorząd klasy złożył na ręce pana dyrektora podpisany przez uczniów akt ślubowania, zaś uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzające ich przynależność do grona gimnazjalistów.        Nasi gimnazjalni pierwszoklasiści z uśmiechem wrócili na zajęcia. Oby uśmiech towarzyszył im przez następne trzy lata. Wszystkiego dobrego – na trudnej, ale jakże pięknej drodze, do zdobywania wiedzy.

Zapraszamy do galerii