EWD absolwentów gimnazjum z roku szkolnego 2011/12
Autor: A. Tuchlin   
23.10.2012.
Wyniki dydaktyczne - Edukacyjna Wartość Dodana absolwentów gimnazjum z roku szkolnego 2011/12