Program Wychowawczy dla P.Gimnazjum
Autor: Marek M.   
27.01.2012.
Program wychowawczy dla Publicznego Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim